وت ژین 200

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

وت ژین 200

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات شیمیایی:
انواع سورفکتانت های آنیونیک و نانیونیک ، گلوتارآلدیید و ترکیبات آنتی باکتریال ، عوامل ضد خوردگی ، آب دیونایز ، مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:
محلول شوینده وت ژین 200 باخاصیت کف کنندگی و باکتری کشی باعث می شود مواد آلی ، پروتئین ها و باکتری های باقی مانده از فرآیند تولید و دوره پرورش قبل را به مقدار قابل ملاحظه ازمحیط خارج و اثر نفوذ ضدعفونی کننده ها را بر روی سطوح ، لوازم و... بالا ببرد.

موارد مصرف:
محلول شوینده وت ژین 200 با خاصیت باکتری کشی، یک شوینده و ضدعفونی کننده محسوب شده کـه بـرای شستشو و ضدعفونی نمودن سالن های پرورش طیور و جایگاه های نگهداری دام ، کارخانه های جوجه کشی و هچرها ، قفس ها ، کلیه سطوح ، لوازم و تجهیزات مرغداری ها (آبخوری ها ، دانخوری ها و...) ، زایشگاه ، گوساله دانی ها ، کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی ، کلیه تجهیزات و لوازم بیمارستانی ، وسایل نقلیه ( کامیون های حمل جوجه یک روزه ، دان ، دام ، کود ، مرغ زنده و...) ، سرد خانه های صنعتی ، کشتارگاه های دام و طیور ، لباس های کار ، چکمه ها ، کف پوش ها و... مورداستفاده قرار می گیرد.

توجه:
- بهترین زمان اثرگذاری پس از اسپری کردن روی سطوح و غوطه ور نمودن تجهیزات مرغداری و دامداری ، مدت 15 دقیقه می باشد.
- پس از ضدعفونی لوازم و تجهیزات با این محلول ، آنها را با آب تمیز شستشو دهید ولی برای سطوح نیازی به آبکشی ندارد.


موارد ، محل و نحوه مصرف :
دستور العمل مصرف در فارم های پرورش و نگهداری دام :
محل مصرف رقت مصرفی روش تهیه محلول رقیق روش استفاده
شستشو و ضدعفونی تمام سطوح  ( دیوارها ، کف ،راهروها و... )  1:200  1:100- شستشو و ضدعفونی سطوحی که شستشوی  آنها آسان  باشد (صاف و صیقلی ) - نیم  لیتر در 100  لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سطوحی که شستشوی آنها  مشکل بوده و دارای آلودگی زیادی می باشند - نیم  لیتر در 50 لیتر آب
اسپری 
شستشو و ضدعفونی کلیه ابزارآلات ، لوازم و تجهیزات   1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   غوطه ورسازی-اسپری
شستشو و ضدعفونی جایگاه نگهداری دام ، زایشگاه ، گوساله دانی ها ، کشتارگاه ها ، بیمارستان و... 1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اسپری
شستشو و ضدعفونی ماشین های مخصوص حمل دان ، علوفه ، دام و...  1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اسپری
ضدعفونی حوضچه های ورودی مخصوص عبور افراد و وسایل نقلیه  1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اختلاط در آب  
دستورالعمل مصرف در فارم های پرورش و نگهداری طیور :
محل مصرف رقت مصرفی روش تهیه محلول رقیق روش استفاده
شستشو و ضدعفونی تمام سطوح (سالن ها، دیوارها ، کف ،راهروها و... )  1:200  1:100- شستشو و ضدعفونی سطوحی که شستشوی  آنها آسان  باشد (صاف و صیقلی ) - نیم  لیتر در 100  لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سطوحی که شستشوی آنها  مشکل بوده و دارای آلودگی زیادی می باشند - نیم  لیتر در 50 لیتر آب
اسپری 
شستشو و ضدعفونی کلیه ابزارآلات ، لوازم و تجهیزات  (دانخوری ها ، آبخوری ها ، قفس ها و...) 1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   غوطه ورسازی-اسپری
شستشو و ضدعفونی ماشین های مخصوص حمل دان ، جوجه یک روزه ، کود ، مرغ زنده و...  1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اسپری
شستشو و ضدعفونی کارخانه ها ، دستگاه ها ، کشتارگاه ها و ماشین آلات جوجه کشی (هچرها)  1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اسپری
ضدعفونی کف پوش ها ، چکمه ها و...         1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اسپری
ضدعفونی حوضچه های ورودی مخصوص عبور افراد و وسایل نقلیه  1:100 نیم  لیتر در  50  لیتر آب   اختلاط در آب 

وت ژین 200

محلول شوینده قوی و آنتی باکتریال با کف مناسب جهت شستشوی محیط ، سطوح و لوازم

* * *

گروه دارویی : شوینده و ضدعفونی کننده
شکل دارویی : محلول
حیوان هدف : -

 
 
Buy now