پاوین D7

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

پاوین D7

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات شیمیایی:
پوویدون آیوداین 3gr/100ml ، گلیسیرین ، ترکیبات ویژه ایجاد لایه محافظ ، آب دیونایز ، مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:
محلول ضدعفونی کننده پاوین D7 یک ضدعفونی کننده وسیع الطیف با اثرات میکروب کشی مناسب می باشد . این محلول بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی ، اشکال در حال رشد و اسپور باکتری ها ، ویروس ها و قارچ ها موثر است . یکی از خصوصیات بارز این محصول از بین بردن کلیه میکروارگانیسم های مولد ورم پستان (mastitis) مانند E.coli می باشد و حاوی ترکیبات ویژه ایجاد کننده لایه محافظ و نرم کننده است که از خشک شدن نوک پستان دام ، ترک خوردن و التهابات ناشی از آن و همچنین از ورود عوامل بیماری زا به داخل بافت پستان جلوگیری می نماید.

مواردمصرف:
محلول ضدعفونی کننده پاوین D7 جهت شستشو و ضدعفونی نمودن کامل پستان گاو قبل از شیردهی و انجام تیت دیپ بعد از شیردوشی (از طریق اسپری یا غوطه ور سازی) ، ضدعفونی حوله های اختصاصی دام ، دستگاه های شیر دوشی ، لوله های انتقال شیر ، مخازن و ظروف حمل و نگهداری شیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا:
محلول ضدعفونی کننده پاوین D7 در مقایسه با سایر ضدعفونی کننده های مشابه ، دارای بیشترین پوشش ، بالاترین میزان اثربخشی ، بدون چکه و بسیار مقرون به صرفه می باشد.

توجه:
- محلول بی رنگ یا کم رنگ فاقد خاصیت میکروب کشی می باشد.
- هنگام تیت گارد نمودن ( استفاده از طریق اسپری ) ، نوک پستان از هر جهت با محلول پوشانده شود.


محل ها و نحوه مصرف:
محل مصرف رقت مصرفی روش استفاده
با استفاده از فنجانک مخصوص ، سرپستان را با محلول پاوین D7 (تیت گارد) آغشته نمایید بدون رقیق سازی  غوطه ورسازی
ضدعفونی ماشین های شیردوشی ، لوله های انتقال شیر، ظروف حمل و نگهداری شیر 1:10 گردش در داخل سیستم
ضدعفونی حوله های اختصاصی دام به مدت 10 دقیقه 1:10 غوطه ورسازی

پاوین D7

(تیت گارد بدون چکه)

محلول ضدعفونی کننده پستان دام (تیت دیپ)

* * *

گروه دارویی : ضدعفونی کننده
شکل دارویی : محلول
حیوان هدف : دام

 
 
Buy now