پوویدون آیوداین 10% ( بتادین )

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

پوویدون آیوداین 10% ( بتادین )

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات شیمیایی:
پوویدون آیوداین 10gr/100ml ، گلیسیرین ، آب دیونایز ، مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:
ید همانند کلر به واسطه قدرت اکسید کنندگی زیاد سبب مرگ باکتری های گرم مثبت و گرم منفی ، اسپورباکتری ها ، قارچ ها و اکثر ویروس ها می شود . ید با تداخل در واکنش های متابولیک و همچنین تخریب ساختمان و توقف سنتز پروتئین ها و اسید های نوکلئیک ، سبب نابودی میکروارگانیسم های مولد بیماری می گردد.

موارد مصرف:
محلول ضدعفونی کننده پوویدون آیوداین10 % برای ضدعفونی نمودن سطح پوست ، دهان و زبـان دام ، زخم ها ‌، خـراش ها ، ساییدگی های پوستی ، سطح خارجی پستان دام ، ضدعفونی موضع قبل و بعد از عمل جراحی ، ضدعفونی جایگاه نگهداری و پرورش دام و طیور و وسایل و تجهیزات شیردوشی مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه:
- از محلول پوویدون آیوداین 10 % برای ضدعفونی زخم های عمیق استفاده نشود.
- محلول بی رنگ یـا کم رنگ فـاقد خاصیت ضـد عفونی کنندگی می باشد.
- از رقیق سازی با آب داغ بیش از 40 درجه سلسیوس جلوگیری شود.


محل ها و نحوه مصرف :
محل مصرف رقت مصرفی روش استفاده
ضد عفونی زخم ها ، بریدگی ها و خراشیدگی های پوستی و سوختگی ها بدون رقیق سازی  موضعی
ضدعفونی وسایل مرغداری و دامداری ، تجهیزات کلینیکی و بیمارستان ها (2/5 %) 25 میلی لیتر در یک لیتر - به مدت 20 دقیقه غوطه ور سازی 
ضدعفونی فضای مرغداری ودامداری ، جوجه کشی ها، کلینیک ها و بیمارستان ها 10 : 1 اسپری
جهت ضدعفونی نمودن پستان دام قبل از شیردوشی 10 : 1 اسپری - غوطه ور سازی 
جهت ضدعفونی نمودن پستان دام بعد از شیردوشی 4 : 1 غوطه ور سازی  

پوویدون آیوداین 10%
( بتادین )

محلول ضد عفونی کننده موضعی

* * *

گروه دارویی : ضدعفونی کننده
شکل دارویی : محلول
حیوان هدف : -

 
 
Buy now