فارماکان

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

فارماکان

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات شیمیایی:
هیدروکسید سدیم ، هیپو کلریت سدیم ، آب دیونایز ، مواد سینرژیسم دهنده و پایدارکننده

مکانیسم اثر:
مایع قلیایی فارماکان از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:
- عامل سورفکتانت که باعث کاهش کشش سطحی آب شده در نتیجه تماس بین قلیا و چربی های باقیمانده شیر موجود در داخل دستگاه شیر دوشی را بیشتر می کند در نهایت قدرت نفوذ شوینده و عامل قلیایی را در چربی شیر افزایش داده و نهایتا باعث افزایش اثر بخشی محلول شوینده می شود.
- کلر موجود در مایع شوینده علاوه بر اثر تخریبی روی چربی و پروتئین ، باعث از بین رفتن میکروب ها و باکتری های موجود می گردد.
- عامل قلیایی این محصول در تماس با چربی ها و واکنش با آنها خاصیت صابونی شدن پیدا کرده و باعث حل و جدا شدن چربی و پروتئین از سطوح داخل ظروف گشته و عمل شویندگی را تسهیل می کند.

موارد مصرف:
قابل استفاد ه در سیستم های شیر دوشی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ، شستشوی تجهیزات و دستگاه های شیردوشی ، مخازن نگهداری و خطوط انتقال شیر (برای استفاده در سیستم های CIP)

مقدار مصرف:
مقدار مصرف ارتباط مستقیم با نوع دستگاه و شرایط مصرف داشته و بین 1-3 درصد می باشد. (1 تا 3 لیتر محلول فارماکان در 100 لیتر آب )

روش مصرف:
پس از تخلیه کامل شیر از دستگاه شیر دوشی و آبکشی مقدماتی آن با آب 40-45 درجه سلسیوس به مدت 5-10 دقیقه ، مجددا مخزن را با آب تمیز پر کرده و به میزان لازم (بسته به نوع دستگاه) از محصول فارماکان افزوده و به مدت 10-20 دقیقه دردمای 60-70 درجه سلسیوس سیرکوله نموده تا بطور کامل اثرات چربی و پروتئین از سطوح داخلی تمیز و شسته شوند سپس محلول را تخلیه و سیستم را با آب تمیز با دمای 40-50 درجه سلسیوس آبکشی نمایید.

خواص فیزیکی:
محلول شفاف

فارماکان

(شوینده قلیایی)

شوینده و پاک کننده قلیایی

* * *

گروه دارویی : شوینده قلیایی
شکل دارویی : محلول
حیوان هدف : -

 
 
Buy now