ستریماید (ساولن)

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

ستریماید (ساولن)

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات شیمیایی:
ستریماید 37.5gr/100ml ، کلرهگزیدین گلوکونات 7.5gr/100ml ، آب دیونایز ، مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:
محلول ضد عفونی کننده ستریماید دارای خاصیت کاتیونی مشابه ترکیبات چهارتایی آمونیوم می باشد که در طی دو مرحله عمل می کند. در مرحله اول ، بیوفیلم هایی را که باعث حفظ میکروارگانیسم ها در سطوح می شود را حل کرده و در مرحله دوم ، آنها را از بین می برد . بخش کاتیونی این محلول به بخش آنیونی دیواره سلولی باکتری ها ، ویروس ها و قارچ ها متصل و وارد غشاء سلولی شده و با سست کردن اجزاء سلولی ، از رشد سلولی جلوگیری می کند . کلر هگزیدین گلوکونات هم به واسطه بارهای مثبت ، جایگزین آنیون های دیواره سلولی باکتری ها شده که با اختلال در متابولیسم میکروارگانیسم ها سبب نابودی آنها می گردد.

موارد مصرف:
محلول ضد عفونی کننده ستریماید برای ضدعفونی نمودن زخم ، خراش ، ساییدگی های پوستی ، سطح پوست ، سطح خارجی پستان ها ، جایگاه های نگهداری و پرورش دام و طیور ، زایشگاه ، جایگاه نگهداری گوساله ها ، وسایل و تجهیزات شیر دوشی ، کشتارگاه های دام و طیور ، سرد خانه های صنعتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه:
- زمان تماس برای ضدعفونی نمودن اشیاء توسط این محلول30 دقیقه می باشد.
- محلول رقیق شده به مدت یک هفته در ظروف در بسته قابل مصرف می باشد.
- مدت و مقدار مصرف بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.


محل ها و نحوه مصرف:
محل مصرف رقت مصرفی روش تهیه محلول رقیق روش استفاده
ضدعفونی وسایل ، تجهیزات و لوازم مرغداری و دامداری 1:200  250سی سی در 50  لیتر آب غوطه ور سازی-اسپری
ضدعفونی وسایل و لوازم کلینیکی و بیمارستانی  1:100  200سی سی در  20لیتر آب غوطه ور سازی
ضدعفونی زخم ها ، سوختگی ها و خراشیدگی های پوستی 35cc:1lit  35  سی سی در  1لیتر آب اسپری
ضدعفونی پوست قبل ازجراحی و نیزضدعفونی وسایل جراحی  و اتاق عمل به مدت 2 دقیقه 35cc:1lit  35 سی سی در  1لیتر آب اختلاط با آب
ضدعفونی زایشگاه ، گوساله دانی ها و بیمارستان  1:100 200 سی سی در 20 لیتر آب  اسپری
ضدعفونی پستان گاو قبل از شیردوشی 1:100 200 سی سی در 20 لیتر آب  غوطه ور سازی-اسپری

ستریماید (ساولن)

محلول ضدعفونی کننده موضعی

* * *

گروه دارویی : ضدعفونی کننده
شکل دارویی : محلول
حیوان هدف : -

 
 
Buy now