C اوروتروپی

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

C اوروتروپی

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات:
متنامین و افزودنی های دیگر

فارماکولوژی:
سی اوروتروپی از طریق آزاد کردن فرمالدئید در مجاری ادراری و مثانه ، باعث از بین بردن باکتری های موجود در ادرار می شود . همچنین مواقعی که مثانه تحت تاثیر ادرار اسیدی قرار دارد ، این دارو با خاصیت قلیایی سبب بهبود التهاب مثانه می گردد . سی اوروتروپی بر علیه بسیاری از پاتوژن های ادراری فعال است و مقاومت به آن به کندی ایجاد می شود . در آزمایشات خارج از بدن نشان داده شده است که سی اوروتروپی اسید اوریک را در خود حل می کند.

موارد مصرف:
سی اوروتروپی برای درمان التهاب مثانه ( cystitis) ، بیماری سنگ های کلیوی ، کیسه صفرا و جهت پیشگیری از بیماری های :
تاج آبی(blue comb) ، نقرس احشایی و مفصلی ، نفروز (گامبورو) ، آنتریت ، سالمونلوز و کلی باسیلوز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:
1-2gr/lit به مدت 3 تا 6 روز متوالی از طریق حل کردن در آب

توصیه های لازم در زمان مصرف:
- سی اوروتروپی را به همراه سولفانامیدها استفاده نکنید ، زیرا باعث تشکیل رسوب غیر محلول در مجاری اداری و مثانه می شود.
- محلول مصرفی باید در همان روز تهیه و بلافاصله بعد از آماده شدن مصرف شود.

موارد پرهیز از مصرف:
پنچ روز قبل از کشتار دارو قطع و آب تازه در اختیار طیور قرار گیرد.

C اوروتروپی

آنتی سپتیک مجاری ادراری

* * *

گروه دارویی : آنتی سپتیک مجاری ادراری
شکل دارویی : پودر
حیوان هدف : طیور

 
 
Buy now