بنزالکونیوم کلراید 20%

 
Sepidan Matin Asia Co.
 

بنزالکونیوم کلراید 20%

محصولی از شرکت داروسازی سپیدان متین آسیا

تولید کننده انواع دارو و ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنعت دام و طیور

ترکیبات شیمیایی:
بنزالکونیوم کلراید 20gr/100ml ، آب دیونایز ، مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:
محلول ضدعفونی کننده بنزالکونیوم کلراید 20 % با تاثیر بر دیواره سلولی باعث رسوب سیتوپلاسم می گردد و از فعالیت بعضی ازآنزیم های حیاتی میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند . یون کلر موجود درآن باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های DNA وRNA موجود در ویروس ها شده همچنین علیه ویروس های مولد بیماری های آنفلوانزا ، نیوکاسل ، گامبورو ، برونشیت ،کلی باسیلوز ، تب برفکی و... موثر می باشد . بنزالکونیوم کلراید 20 % حتی درغلظت های پایین دارای اثر باکتریسید می باشد.

موارد مصرف:
محلول بنزالکونیوم کلراید 20 % یک ضدعفونی کننده قوی و موثر محسوب شده که بـرای ضدعفونی نمودن سالن های پـرورش طیور و جایگاه های نگهداری دام ، کارخانه های جوجه کشی و هچرها ، ضدعفونی کردن پوسته تخم مرغ ، قفس ها ، کلیه سطوح ، لوازم و تجهیزات مرغداری ها (آبخوری ها ، دانخوری ها و...) ، زایشگاه ، گوساله دانی ها ، کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی ، کلیه تجهیزات و لوازم بیمارستانی ، وسایل نقلیه ( کامیون های حمل جوجه یک روزه ، دان ، دام ، کود ، مرغ زنده و...) ، سرد خانه های صنعتی ، کشتارگاه های دام و طیور ، لباس های کار ، چکمه ها ، کف پوش ها و... همچنین در حوضچه های ضدعفونی کننده در ورودی فارم ها و سالن های پرورش مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه:
- محلول رقیق شده بنزالکونیوم کلراید 20 % به مدت یک هفته در ظروف در بسته قابل مصرف می باشد.
- ظروف و تجهیزات که به صورت مستقیم با آب و غذای دام و طیور ارتباط دارند (آبخوری ، دانخوری ، قفسه ها و...) پس از ضد عفونی نمودن بایستی با آب به طور کامل شستشو داده شود.


محل ها و نحوه مصرف : دام و طیور:
محل مصرف رقت مصرفی روش تهیه محلول رقیق روش استفاده
ضد عفونی تخم مرغ (پیش از انتقال به هچری) 1:1000 250 سی سی در 250 لیتر آب غوطه ور سازی
ضدعفونی سیستم های  شیر دوشی، خطوط انتقال و مخازن نگهداری و حمل شیر 1:200 250 سی سی در 50 لیتر آب گردش در داخل سیستم
ضد عفونی سالن های جوجه کشی و دستگاه های جوجه کشی (هچرها) ،
سالن های مرغداری ، قفس ها و لوازم مرغداری (آبخوری ها ، دانخوری ها و...)         
1:200 250 سی سی در 50 لیتر آب اسپری
جهت استفاده درحوضچه های ورودی و ضدعفونی کامیون ها و وسایل نقلیه 1:200 250 سی سی در50   لیتر آب اختلاط با آب - غوطه ور سازی
در زمان شیوع بیماریهای مسری و موارد اپیدمی جهت ضدعفونی نمودن محیط 1:100 250 سی سی در 25 لیتر آب اسپری
ضدعفونی جایگاه نگهداری دام ، زایشگاه ، گوساله دانی ها و بیمارستان  1:100 250 سی سی در 25 لیتر آب اسپری 
آبزیان: (استخرهای پرورش ماهی )
محل مصرف رقت مصرفی روش استفاده
ضد عفونی آب و مبارزه با بیماریهای پوستی و انگلی بسته به شدت آلودگی برای ماهی های  کمتر از  100 گرم 20-80cc :1000lit در زمان حضور آبزیان به روش افزودن متوالی 
ضد عفونی آب و مبارزه با بیماریهای پوستی و انگلی بسته به شدت آلودگی برای ماهی های  بیشتر از  100 گرم 80-120cc :1000lit در زمان حضور آبزیان به روش افزودن متوالی

بنزالکونیوم کلراید 20%

محلول ضد عفونی کننده و آنتی باکتریال قوی موثر بر طیف وسیعی از انواع ویروس ها ، باکتری ها و قارچ ها

* * *

گروه دارویی : ضدعفونی کننده
شکل دارویی : محلول
حیوان هدف : -

 
 
Buy now